nullnull

Preventivni pregled

Pravovremeno otkrivanje potencijalnih zdravstvenih problema i preventivna skrb ključni su za očuvanje zdravlja. Preventivni pregled Croatia Poliklinike obuhvaća dijagnostičke pretrage, ultrazvučni pregled abdomena i pregled liječnika. Na temelju rezultata pretraga, liječnik će dati završno mišljenje o zdravstvenom stanju pojedinca i po potrebi preporuke za dodatnu obradu. To omogućuje individualiziran pristup skrbi o zdravlju i pravovremeno upućivanje na daljnje pretrage ili specijaliste ako je potrebno.

Usluge u poliklinici
Zagreb
Sadržaj paketa

Preventivnipregled

Dijagnostički laboratorij

Dijagnostički laboratorij

  • Krv: SE, KKS, GUK, kreatinin, AST, ALT, GGT, bilirubin, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi
  • Urin: kompletna pretraga urina
Internistička ambulanta

Internistička ambulanta

  • EKG
Ultrazvučna ambulanta

Ultrazvučna ambulanta

  • UZV abdomena
Klinički pregled
i pisane preporuke

Klinički pregled i pisane preporuke

  • klinički pregled
  • mjerenje tlaka
  • mjerenje zasićenost kisika u krvi
  • izračun indeksa tjelesne mase
  • izračun kardiovaskularnog rizika
Cijena paketa

105,00 €