Milena Gašparović Krpina

dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
Lokacija: Rijeka
Područje interesa: zaštita zdravlja žena te očuvanje i unaprjeđenje spolnog i reproduktivnog zdravlja
Milena Gašparović Krpina.png

Specijalizaciju iz području i opstetricije završila je 2014. godine u KBC-u Rijeka te se posvetila brizi o ženskom zdravlju svih dobnih skupina. Tijekom studija medicine odlučila se usmjeriti upravo na tu disciplinu jer smatra da zbog svojih osobnih i profesionalnih interesa ovdje može dati najveći doprinos. Posebno joj je važna zaštita zdravlja žena te očuvanje i unaprjeđenje spolnog i reproduktivnog zdravlja. Učlanjena je u Hrvatsku liječničku komoru te je dobila razne znanstvene nagrade i priznanja za svoj rad.

Autorica je jednog autorskog i nekoliko koautorskih znanstvenih radova objavljenih u recentnim stranim i domaćim znanstvenim časopisima. Najvažnijim aspektima svog posla smatra komunikaciju i odnos s pacijenticama. Njezino najveće zadovoljstvo proizlazi iz pozitivnih zdravstvenih ishoda i sretnih, izliječenih žena. Posebnu pažnju posvećuje individualnom pristupu svakoj pacijentici kako bi uspostavila bolju komunikaciju i prepoznala specifične zdravstvene potrebe.

Obrazovanje:
1997. – 2003. studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
2003. – 2004. pripravnički staž u KBC-u Rijeka
2004. položeni stručni ispit
2007. – 2014. specijalizacija iz ginekologije i opstetricije u KBC-u Rijeka
2013. završen poslijediplomski doktorski studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
2013. poslijediplomski specijalistički studij Ginekologija i opstetricija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
2014. položen specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije

  • članica je Hrvatske liječničke komore