Ivan Radoja

doc.prim.dr.sc., specijalist urologije
Lokacija: Osijek
Područje interesa: dijagnostika i liječenje ne-neurogene i neurogene disfunkcije mokrenja, subvezikalna urinarna opstrukcija kod muškaraca, urinarna inkontinencija i sindrom prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura kod žena, simptomi donjeg mokraćnog sustava kod odraslih i djece
null

Specijalizirao je urologiju 2013. godine, a zatim završio užu specijalizaciju iz neurourologije i urodinamike 2018. godine. Za specijalizaciju urologije odlučio se zbog želje za radom u kliničkom okruženju i prilike za izravno uključivanje u proces donošenja odluka o dijagnostičkim i terapijskim metodama kod pacijenata s bolestima mokraćnog i spolnog sustava.

Na studijskom boravku na Urološkom zavodu u Bristolu pri Bolnici Southmead u Ujedinjenom Kraljevstvu položio je ispit iz urodinamike 2018. godine i stekao certifikat iz urodinamike. Godine 2019. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj vrste i duljine trajanja urinarne inkontinencije u žena Osječko-baranjske županije na njihovu kvalitetu života, seksualno funkcioniranje i pojavnost psihičkih smetnji“.

U poslu najviše voli biti kreativan i inovativan u dijagnostičkom i terapijskom procesu, biti u tijeku s najnovijim medicinskim dostignućima i poboljšavati svoje vještine, a najdraže mu je komunicirati s pacijentima i pokušati im pomoći s njihovim potrebama i problemima vezanima uz zdravstveno stanje. Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu (razina C2), a pasivno njemačkim jezikom (razina A1).

Obrazovanje

  • Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2000. – 2006.
  • poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, 2009. – 2019.

Objavio je 10 znanstvenih radova u časopisima indeksiranima u bazama Web of Science Core Collection, Scopus, Medline i ostalim bazama podataka. Također je objavio 32 sažetka uz sudjelovanje na 34 međunarodna i domaća kongresa i simpozija.

  • dobitnik stipendije Hrvatske liječničke komore 2018. godine
  • član je Međunarodnog društva za kontinenciju
  • član je Hrvatskog urološkog društva
  • član je Hrvatske liječničke komore
  • član je Hrvatskog društva skladatelja