Irena Mišur Bauer

dr. sc., specijalist medicinske biokemije
Lokacija: Zagreb
Irena_Mišur_Bauer_Specijalist medicinske biokemije.jpeg

Diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, smjer medicinska biokemija. Doktorirala je na području kasnih komplikacija šećerne bolesti te specijalizirala medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. Radila je u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac u Zagrebu. Dio je tima Croatia Poliklinike od 2008. godine. Redovito sudjeluje na stručnim tečajevima, simpozijima i kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu.